منوی غذای رندم

لیست آشپز رندم

راهنمای سفارش

رستوران یا آشپز غذای شما را آماده و ارسال مینماید
سریع و امن بصورت آنلاین پرداخت نمایید
غذای مورد علاقه خود را از بین صد ها منو انتخاب نمایید
با جستجو محله خود لیست رستوران و آشپز های نزدیک خود را ببینید

راهنمای آشپز شدن

پس از تایید در مصاحبه میتوانید کار خود را شروع نمایید
منتظر زمان مصاحبه بمانید
فرم مربوطه به درخواست آشپز یا رستوران را پر نمایید